Logopediste
Lisbet Bogaert

Pater Ver Eeckestraat 35
8870 Izegem

Gsm: 0477 84 73 91

Mail: lisbet.bogaert@telenet.be

Of contactformulier:
 

Klik hier 

wat is logopedie

Wat is logopedie?

Logopedie behandelt kort samengevat communicatiestoornissen (taal-, spraak-, stem-, gehoor-, lees-, schrijf- en slikproblemen) en leerstoornissen (rekenen, spelling, lezen).
Logopedie is een specialisme dat gericht is op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van communicatie en leren. Een logopedist(e) kan hiervoor preventie, zorg, training en advies geven.

Een logopedische stoornis kan verschillende oorzaken hebben.
Bij kinderen heeft het vaak te maken met de groeifase. De ontwikkeling van bijvoorbeeld taal en spraak verloopt niet bij ieder kind even snel.

Het woord "logopedie" is samengesteld uit "Logo" (=woord) en "Pedie" (=leren), wat dus eigenlijk neerkomt op "woorden leren". Een logopedist doet echter meer dan dat alleen.

Logopedist kan je worden na een opleiding van minstens 3 jaar hoger onderwijs. Deze opleiding omvat theorie over geneeskunde, psychologie, opvoedkunde, taalkunde en kennis over spreken, taal, stem, gehoor en hun stoornissen.
Bovendien dient een kandidaat-logopedist stages en een eindwerk te maken.

Wat behandelt een logopedist(e)?

Bij kinderen richt logopedie zich vooral op leerstoornissen, articulatiestoornissen en taalstoornissen. Bij volwassenen komen we vooral in aanraking met stoornissen zoals afasie, dysarthrie, dysfagie en andere taal- en spraakstoornissen.

Typ10

Logopedie Bogaert biedt ook cursussen aan om met 10 vingers blind te leren typen op een toffe en kindvriendelijke manier. Typ10 is een leuke methode om kinderen te leren typen.

Meer en meer wordt er huiswerk gegeven dat via de computer moet worden gemaakt. Als uw zoon of dochter niet vlot kan typen, is dit een heel tijdrovende opdracht.

De filosofie achter Typ10 is om niet meer na te denken over waar de letters op het toetsenbord staan, maar om dit te automatiseren. Via kleuren, tekeningen en versjes worden bepaalde handelingen onbewust geautomatiseerd.