Logopediste
Lisbet Bogaert

Pater Ver Eeckestraat 35
8870 Izegem

Gsm: 0477 84 73 91

Mail: lisbet.bogaert@telenet.be

Of contactformulier:
 

Klik hier 


Hieronder vindt u een lijst met de honoraria voor logopedie.


Deze prijzen zijn van toepassing sinds juni 2022.

Prestatie Honorarium Terugbetaling Remgeld
Sessie van 30 minuten
29,28 euro (kabinet)
28,28 euro (op school)
23,78 euro
22,28 euro
5,50 euro
6,00 euro
Sessie van 60 minuten
58,81 euro
47,81 euro
11,00 euro
Bilan zitting
(logopedisch onderzoek met
schriftelijk verslag)
34,28 euro
(per half uur onderzoek)
26,78 euro
7,50 euro
Evolutiebilan
48,86 euro
37,86 euro
11,00 euro

Je kan op een terugbetaling van 75% van het honorarium rekenen als de stoornis valt onder de verplichte ziekteverzekering. Indien niet voldaan is aan de voorwaarde van verplichte ziekteverzekering, dan kan vaak ook terecht bij de aanvullende verzekering.

Sommige patiënten (met een laag inkomen) hebben recht op een hogere terugbetaling.

Deze tarieven voor logopedische diensten (zowel het honorarium van de logopedist als het terugbetalingstarief) zijn wettelijk vastgelegd.

tarief logopedie