Logopediste
Lisbet Bogaert

Pater Ver Eeckestraat 35
8870 Izegem

Gsm: 0477 84 73 91

Mail: lisbet.bogaert@telenet.be

Of contactformulier:
 

Klik hier 


Hieronder vindt u een lijst met de honoraria voor logopedie.


Deze prijzen zijn van toepassing sinds 1 januari 2021.

Prestatie Honorarium Terugbetaling Remgeld
Sessie van 30 minuten
28,04 euro (kabinet)
27,09 euro (op school)
22,54 euro
21,09 euro
5,50 euro
6,00 euro
Sessie van 60 minuten
56,32 euro
45,32 euro
11,00 euro
Bilan zitting
(logopedisch onderzoek met
schriftelijk verslag)
32,83 euro
(per half uur onderzoek)
25,33 euro
7,50 euro
Evolutiebilan
46,80 euro
35,80 euro
11,00 euro

Je kan op een terugbetaling van 75% van het honorarium rekenen als de stoornis valt onder de verplichte ziekteverzekering. Indien niet voldaan is aan de voorwaarde van verplichte ziekteverzekering, dan kan vaak ook terecht bij de aanvullende verzekering.

Sommige patiënten (met een laag inkomen) hebben recht op een hogere terugbetaling.

Deze tarieven voor logopedische diensten (zowel het honorarium van de logopedist als het terugbetalingstarief) zijn wettelijk vastgelegd.

tarief logopedie